O GALERIJI

Galerija Majak

je projekat u okviru Srpsko-Ruskog centra Majak. Projekat je osmišljen i realizovan u cilju pokretanja nove energije u vreme korona virusa kada je mnogo toga zatvoreno i kada privreda i turizam kao prevredne grane trpe ogroman pritisak a o sektoru kulture da ni ne govorimo. Sve manifestacije, koncerti i događaji su otkazani a samo neki se održavaju putem interneta ali to je skroz drugi doživljaj.

Naš projekat je mali doprinos kad se malo ko nada da bi se jedna galerija mogla otvoriti i pružiti podršku jednom broju umetnika u svom radu ali i u osnovnoj egzistenciji. Umetnici žive od svog rada i talenta a konzumenti u kriznim vremenima najmanje izdvajaju novca za kulturu usled straha od globalne pandemije. Naša misija je da u inat svetskoj pandemiji i krizi probamo da uradimo nešto lepo i korisno i da na taj način damo svoj mali doprinos.

Galerija Majak

Balerina

Tehnika: ulje na platnu
Dimenzije: 40 x 60cm

Autor: Olga Mihajlović

PRODATO

PORUČI SLIKU
Galerija Majak

Cadillac DeVille

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 100 x 70cm

Autor: Stefan Petković

PRODATO

PORUČI SLIKU
Galerija Majak

Egzotika

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 100 x 70cm

Autor: Stefan Petković

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
Galerija Majak

Mala Remeta

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 100 x 70cm

Autor: Stefan Petković

PRODATO

PORUČI SLIKU
Galerija Majak

Svetionik

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 80 x 120cm

Autor: Stefan Petković

PRODATO

PORUČI SLIKU
Galerija Majak

Muflon

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 80×60

Autor: Stefan Petković

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
Galerija Majak

Flamingosi

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 100×70

Autor: Stefan Petković

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU

Balerina

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

Autor: Stefan Petković

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
Galerija Majak

Piratski brod

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

Autor: Stefan Petković

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
Galerija Majak

Delfini

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

Autor: Stefan Petković

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
srpsko ruski centar majak

Korida

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

Autor: Stefan Petković

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
srpsko ruski centar majak

Buket

Tehnika: ulje na platnu
Dimenzije: 40×60

Autor: Olga Mihajlović

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
Srpsko ruski centar Majak

Beli pastuv

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
<div id=""""><"div" class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-30-2 fusion-flex-container video-background "" nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling fusion-animated fusion-custom-z-index" style="background-color: "#f6f6f6";background-image: url("http://""");background-image:"" "0"%,"" "100"%),url(http://"");background-position: "center;background-repeat: "no-repeat";background-blend-mode: "none";border-width: "" "" "" "";border-color:"";border-style:"solid";" data-animationType="""In"left"" data-animationDuration=""0.3"" data-animationOffset="""" id="""" ><div style='opacity:0;' class='fusion-background-video-wrapper' id='video-3' data-youtube-video-id='""' data-mute='"yes"' data-loop='0' data-loop-adjustment='' data-video-aspect-ratio='"16:9"'><div class='fusion-container-video-bg' id='video-4-inner'></div></div><div class="fullwidth-overlay" style="background-image: "" "0"%,"" "100"%);"></div><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-"stretch" fusion-flex-align-content-"stretch" fusion-flex-justify-content-"flex-start"" style="width:calc( 100% + 0px ) !important;max-width:calc( 100% + 0px ) !important;margin-left: calc(-0px / 2 );margin-right: calc(-0px / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-46 fusion_builder_column_"1_2" "1_2" fusion-flex-column fusion-flex-align-self-"auto" "" fusion-no-small-visibility fusion-no-large-visibility fusion-column-inner-bg-wrapper fusion-animated" data-animationType=""fade"In"left"" data-animationDuration=""0.8"" data-animationOffset="""" id=""""><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-"center" fusion-content-layout-"column" fusion-content-"wrap"" style="border-width: "0px" "0px" "0px" "0px";border-color:"";border-style:"solid";border-radius:  ;overflow:hidden;" data-bg-url=""""><div style="text-align:"none";"><span class=" fusion-imageframe imageframe-"" imageframe-15 hover-type-"none" "" fusion-animated fusion-no-small-visibility fusion-no-large-visibility" style="border:"" solid "";border-radius:"";width:100%;max-width:"";margin-top:"";margin-right:"";margin-bottom:"";margin-left:"";" id="""" data-animationType="""In"left"" data-animationDuration=""0.3"" data-animationOffset=""""><a class="fusion-no-lightbox" href="""" target=""_self""><img alt="""" src="https://galerija-slika.rs/wp-content/uploads/2021/02/IMG-82c6543beeee582c3f95f623d75eb813-V-223x300.jpg" class="img-responsive"/></a></span><style type="text/css">.imageframe-15{filter: hue-rotate("0"deg) saturate("100"%) brightness("100"%) contrast("100"%) invert("0"%) sepia("0"%) opacity("100"%) blur("0"px);transition: filter 0.3s ease;}.imageframe-15:hover{filter: hue-rotate("0"deg) saturate("100"%) brightness("100"%) contrast("100"%) invert("0"%) sepia("0"%) opacity("100"%) blur("0"px);}</style><style>.fusion-sticky-container.fusion-sticky-transition .imageframe-15{ max-width: !important; }</style></div></div><span class="fusion-column-inner-bg hover-type-"none"" style="overflow:hidden;border-radius:  ;;"><a href=""""><span class="fusion-column-inner-bg-image" style="background-color:"";background-image: url('""');background-image: "" "0"%,"" "100"%),url(http://"");background-position:"center;background-blend-mode: "none";background-repeat:"no-repeat";border-radius:  ;"></span></a></span></div><style type="text/css">.fusion-body .fusion-builder-column-46{margin-top : "0px";margin-bottom : "0px";}.fusion-builder-column-46 > .fusion-column-wrapper {padding-top : "" !important;padding-right : "" !important;margin-right : "0";padding-bottom : "" !important;padding-left : "" !important;margin-left : "";}.fusion-flex-container .fusion-row .fusion-builder-column-46 > .fusion-column-inner-bg { margin-right:"0";margin-left:""; }@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-46{order : 0;margin-top : "";margin-bottom : "";}.fusion-builder-column-46 > .fusion-column-wrapper {padding-top : "" !important;padding-right : "" !important;margin-right : "";padding-bottom : "" !important;padding-left : "" !important;margin-left : "";}.fusion-flex-container .fusion-row .fusion-builder-column-46 > .fusion-column-inner-bg { margin-right:"";margin-left:""; }}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-46{order : 0;margin-top : "";margin-bottom : "";}.fusion-builder-column-46 > .fusion-column-wrapper {padding-top : "" !important;padding-right : "" !important;margin-right : "";padding-bottom : "" !important;padding-left : "" !important;margin-left : "";}.fusion-flex-container .fusion-row .fusion-builder-column-46 > .fusion-column-inner-bg { margin-right:"";margin-left:""; }}</style><style type="text/css">.fusion-builder-column-46{filter: hue-rotate("0"deg) saturate("100"%) brightness("100"%) contrast("100"%) invert("0"%) sepia("0"%) opacity("100"%) blur("0"px);transition: filter 0.3s ease;}.fusion-builder-column-46:hover{filter: hue-rotate("0"deg) saturate("100"%) brightness("100"%) contrast("100"%) invert("0"%) sepia("0"%) opacity("100"%) blur("0"px);}</style><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-47 fusion_builder_column_"1_2" "1_2" fusion-flex-column fusion-flex-align-self-"stretch" "" fusion-no-small-visibility fusion-no-large-visibility fusion-column-inner-bg-wrapper fusion-animated" data-animationType=""fade"In"right"" data-animationDuration=""0.8"" data-animationOffset="""" id=""""><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-"center" fusion-content-layout-"column" fusion-content-"wrap"" style="border-width: "0px" "0px" "0px" "0px";border-color:"";border-style:"solid";border-radius:  ;overflow:hidden;padding: "0" "11%" "0" "11%";" data-bg-url=""""><style type="text/css">@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-title.fusion-title-10{margin-top:""!important;margin-bottom:""!important;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-title.fusion-title-10{margin-top:""!important;margin-bottom:""!important;}}</style><div class="fusion-title title fusion-title-10 fusion-no-small-visibility fusion-no-large-visibility fusion-sep-none fusion-title-"text" fusion-loop-"off" fusion-title-size-two fusion-animated """ style="font-size:"42px";margin-top:"";margin-bottom:"24px";" data-animationType="""In"left"" data-animationDuration=""0.3"" data-animationOffset="""" id=""""><h"2" class="title-heading-"center" md-text-align-"" sm-text-align-""" style="font-family:"""";font-weight:"";margin:0;font-size:1em;line-height:;letter-spacing:;color:#ffffff;">Soko</h"2"></div><div class="fusion-text fusion-text-18 fusion-animated fusion-no-small-visibility fusion-no-large-visibility """ style="text-align:"";font-size:;line-height:;letter-spacing:;color:#ffffff;font-family:"""";font-weight:"";" data-animationType="""In"left"" data-animationDuration=""0.3"" data-animationOffset="""" id=""""><p> Tehnika: ulje na lesonitu Dimenzije: 60x80 DOSTUPNO </p>
</div><div class="md-text-align-"" sm-text-align-""" style="text-align:"center";"><style type="text/css">.fusion-button.button-15 .fusion-button-text {text-transform:"";}</style><a class="fusion-button button-"" button-"" button-"custom" button-15 fusion-button-span-"default" fusion-no-small-visibility fusion-no-large-visibility fusion-animated """ data-animationType="""In"left"" data-animationDuration=""0.3"" data-animationOffset="""" target=""_self"" "" title="""" href="#" data-toggle="modal" data-target=".fusion-modal.""" style="margin-top:"";margin-right:"";margin-bottom:"";margin-left:"";" id=""""><span class="fusion-button-text">PORUČI SLIKU</span><i class=" fa fa-"" button-icon-"left"" aria-hidden="true"></i></a></div></div><span class="fusion-column-inner-bg hover-type-"none"" style="overflow:hidden;border-radius:  ;;"><a href=""""><span class="fusion-column-inner-bg-image" style="background-color:"#ffffff";background-image: url('""');background-image: "" "0"%,"" "100"%),url(http://"");background-position:"left;background-blend-mode: "none";background-repeat:"no-repeat";border-radius:  ;"></span></a></span></div><style type="text/css">.fusion-body .fusion-builder-column-47{margin-top : "0px";margin-bottom : "0%";}.fusion-builder-column-47 > .fusion-column-wrapper {padding-top : "0" !important;padding-right : "11%" !important;margin-right : "";padding-bottom : "0" !important;padding-left : "11%" !important;margin-left : "0";}.fusion-flex-container .fusion-row .fusion-builder-column-47 > .fusion-column-inner-bg { margin-right:"";margin-left:"0"; }@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-47{order : 0;margin-top : "";margin-bottom : "";}.fusion-builder-column-47 > .fusion-column-wrapper {padding-top : "" !important;padding-right : "" !important;margin-right : "";padding-bottom : "" !important;padding-left : "" !important;margin-left : "";}.fusion-flex-container .fusion-row .fusion-builder-column-47 > .fusion-column-inner-bg { margin-right:"";margin-left:""; }}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-47{order : 0;margin-top : "";margin-bottom : "";}.fusion-builder-column-47 > .fusion-column-wrapper {padding-top : "" !important;padding-right : "" !important;margin-right : "";padding-bottom : "" !important;padding-left : "" !important;margin-left : "";}.fusion-flex-container .fusion-row .fusion-builder-column-47 > .fusion-column-inner-bg { margin-right:"";margin-left:""; }}</style><style type="text/css">.fusion-builder-column-47{filter: hue-rotate("0"deg) saturate("100"%) brightness("100"%) contrast("100"%) invert("0"%) sepia("0"%) opacity("100"%) blur("0"px);transition: filter 0.3s ease;}.fusion-builder-column-47:hover{filter: hue-rotate("0"deg) saturate("100"%) brightness("100"%) contrast("100"%) invert("0"%) sepia("0"%) opacity("100"%) blur("0"px);}</style></div><style type="text/css">.fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 a:not(.fusion-button):not(.fusion-builder-module-control):not(.fusion-social-network-icon):not(.fb-icon-element):not(.fusion-countdown-link):not(.fusion-rollover-link):not(.fusion-rollover-gallery):not(.fusion-button-bar):not(.add_to_cart_button):not(.show_details_button):not(.product_type_external):not(.fusion-view-cart):not(.fusion-quick-view):not(.fusion-rollover-title-link):not(.fusion-breadcrumb-link) , .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 a:not(.fusion-button):not(.fusion-builder-module-control):not(.fusion-social-network-icon):not(.fb-icon-element):not(.fusion-countdown-link):not(.fusion-rollover-link):not(.fusion-rollover-gallery):not(.fusion-button-bar):not(.add_to_cart_button):not(.show_details_button):not(.product_type_external):not(.fusion-view-cart):not(.fusion-quick-view):not(.fusion-rollover-title-link):not(.fusion-breadcrumb-link):before, .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 a:not(.fusion-button):not(.fusion-builder-module-control):not(.fusion-social-network-icon):not(.fb-icon-element):not(.fusion-countdown-link):not(.fusion-rollover-link):not(.fusion-rollover-gallery):not(.fusion-button-bar):not(.add_to_cart_button):not(.show_details_button):not(.product_type_external):not(.fusion-view-cart):not(.fusion-quick-view):not(.fusion-rollover-title-link):not(.fusion-breadcrumb-link):after {color: "";}.fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 a:not(.fusion-button):not(.fusion-builder-module-control):not(.fusion-social-network-icon):not(.fb-icon-element):not(.fusion-countdown-link):not(.fusion-rollover-link):not(.fusion-rollover-gallery):not(.fusion-button-bar):not(.add_to_cart_button):not(.show_details_button):not(.product_type_external):not(.fusion-view-cart):not(.fusion-quick-view):not(.fusion-rollover-title-link):not(.fusion-breadcrumb-link):hover, .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 a:not(.fusion-button):not(.fusion-builder-module-control):not(.fusion-social-network-icon):not(.fb-icon-element):not(.fusion-countdown-link):not(.fusion-rollover-link):not(.fusion-rollover-gallery):not(.fusion-button-bar):not(.add_to_cart_button):not(.show_details_button):not(.product_type_external):not(.fusion-view-cart):not(.fusion-quick-view):not(.fusion-rollover-title-link):not(.fusion-breadcrumb-link):hover:before, .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 a:not(.fusion-button):not(.fusion-builder-module-control):not(.fusion-social-network-icon):not(.fb-icon-element):not(.fusion-countdown-link):not(.fusion-rollover-link):not(.fusion-rollover-gallery):not(.fusion-button-bar):not(.add_to_cart_button):not(.show_details_button):not(.product_type_external):not(.fusion-view-cart):not(.fusion-quick-view):not(.fusion-rollover-title-link):not(.fusion-breadcrumb-link):hover:after {color: "";}.fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .pagination a.inactive:hover, .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-filters .fusion-filter.fusion-active a {border-color: "";}.fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .pagination .current {border-color: ""; background-color: "";}.fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-filters .fusion-filter.fusion-active a, .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-date-and-formats .fusion-format-box, .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-popover, .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .tooltip-shortcode {color: "";}#wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-widget-area .fusion-vertical-menu-widget .menu li.current_page_ancestor > a, #wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-widget-area .fusion-vertical-menu-widget .menu li.current_page_ancestor > a:before, #wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-widget-area .fusion-vertical-menu-widget .current-menu-item > a, #wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-widget-area .fusion-vertical-menu-widget .current-menu-item > a:before, #wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-widget-area .fusion-vertical-menu-widget .current_page_item > a, #wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-widget-area .fusion-vertical-menu-widget .current_page_item > a:before {color: "";}#wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-widget-area .widget_nav_menu .menu li.current_page_ancestor > a, #wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-widget-area .widget_nav_menu .menu li.current_page_ancestor > a:before, #wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-widget-area .widget_nav_menu .current-menu-item > a, #wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-widget-area .widget_nav_menu .current-menu-item > a:before, #wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-widget-area .widget_nav_menu .current_page_item > a, #wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-widget-area .widget_nav_menu .current_page_item > a:before {color: "";}#wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-vertical-menu-widget .menu li.current_page_item > a { border-right-color:"";border-left-color:"";}#wrapper .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .fusion-widget-area .tagcloud a:hover { color: #fff; background-color: "";border-color: "";}#main .fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 .post .blog-shortcode-post-title a:hover {color: "";}.fusion-builder-row-30-2{filter: hue-rotate("0"deg) saturate("100"%) brightness("100"%) contrast("100"%) invert("0"%) sepia("0"%) opacity("100"%) blur("0"px);transition: filter 0.3s ease;}.fusion-builder-row-30-2:hover{filter: hue-rotate("0"deg) saturate("100"%) brightness("100"%) contrast("100"%) invert("0"%) sepia("0"%) opacity("100"%) blur("0"px);}.fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 { z-index:0 !important; }.fusion-fullwidth.fusion-builder-row-30-2 { overflow:""; }.fusion-body .fusion-flex-container.fusion-builder-row-30-2{ padding-top : "0";margin-top : "";padding-right : "6%";padding-bottom : "0";margin-bottom : "";padding-left : "6%";}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-flex-container.fusion-builder-row-30-2{ padding-top : "";margin-top : "";padding-right : "";padding-bottom : "";margin-bottom : "";padding-left : "";}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-flex-container.fusion-builder-row-30-2{ padding-top : "";margin-top : "";padding-right : "";padding-bottom : "";margin-bottom : "";padding-left : "";}}</style></"div"></div>

Jabuke

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 20×30

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
srpsko ruski centar majak

Soko

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
Лисица Галерија слика Мајак Нови Сад

Lisica

Tehnika: ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
Vladimir Putin

Владимир Путин

Техника: Уље на лесониту
Димензије: 60×80

ПРОДАТО

PORUČI SLIKU
jelen

Jelen

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
umetnička slika konj crna griva

Konj – crna griva

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
galerija slika majak

BIK – oči u oči

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU
Galeon San Djovani Batista 17. vek

Galeon San Đovani Batista

17. vek

Tehnika: Modelarstvo
Razmer: 1:50

dostupno

PORUČI SLIKU
LAZAREVA SUBOTA

IKONA LAZAREVA SUBOTA

Tehnika: Ulje na dasci
Dimenzije: 40×50

slikano po porudžbini

nije dostupno

PORUČI SLIKU
SVETIONIK

SVETIONIK

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 40×60

PRODATO

PORUČI SLIKU
митрополит амфилохије

Mitropolit Amfilohije

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

DOSTUPNO

PORUČI SLIKU

Crvene jabuke

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 20×30

PORUČI SLIKU

Svetionik na Krimu

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 20×40

PRODATO

PORUČI SLIKU

Ikona Sveti Aleksandar Nevski

Tehnika: Ulje na dasci
Dimenzije: 40×50

PRODATO

PORUČI SLIKU

Grožđe

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 20×30

PORUČI SLIKU

Sir i grožđe

Tehnika: Ulje na platnu
Dimenzije: 20×40

PORUČI SLIKU

Jabuke

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 20×30

PORUČI SLIKU

Kasač

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

PRODATO

PORUČI SLIKU

Džentlmen i Dama

Tehnika: Ulje na platnu
Dimenzije: 60×80

PORUČI SLIKU

Inspiracija

Tehnika: Ulje na platnu
Dimenzije: 50×50

PORUČI SLIKU

Trešnje

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 20×30

PORUČI SLIKU

Svetionik uz zalazak sunca

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 40×60

PRODATO

PORUČI SLIKU

Snaga

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

Dostupna

PORUČI SLIKU

Sloboda

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

Dostupna

PORUČI SLIKU
Štiglić GALERIJA SLIKA MAJAK

Štiglić

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 40×60

Dostupna

PORUČI SLIKU

Rika jelena

Tehnika: Ulje na lesonitu
Dimenzije: 60×80

Dostupna

PORUČI SLIKU

KONTAKT

tel: +381 63 705 23 57